"SWEDISH BATTERY INNOVATIONS"
Lilla Bommen 6
Gothenburg
411 04
Sweden

OPF

SWEDISH BATTERY INNOVATIONS

F?rdelarna

skydd mot l?ga temperaturer med ekologisk f?rl?ngare f?rb?ttra prestanda f?r batteri n?r negativ temperatur och d?rigenom ?ka dess livsl?ngd, ge j?mn niv? under hela perioden av sitt arbete.