"SWEDISH BATTERY INNOVATIONS"
Lilla Bommen 6
Gothenburg
411 04
Sweden

EFB

SWEDISH BATTERY INNOVATIONS

ZALETY

 • Wysoka podatno?? baterii
 • cykl ?ycia baterii powy?ej 4 razy, ni?
  w przypadku standardowych baterii
 • Zoptymalizowany do u?ytku w stanie
  cz??ciowego na?adowania baterii
 • idealny dla ma?ych i ?rednich
  samochod?w z systemem Start-Stop
 • Nadaje si? do zabudowy w komorze silnika
 • Zaprojektowany z zastosowaniem najbardziej
  nowoczesnych technologii
 • Ma?y samo roz?adowania