"SWEDISH BATTERY INNOVATIONS"
Lilla Bommen 6
Gothenburg
411 04
Sweden

Carbon Boost

SWEDISH BATTERY INNOVATIONS

ZALETY

 • Plus 30 % dodatkowego zasilania
 • Do 50 % powy?ej przyj?cie baterii
 • Idealnie nadaje si? do samochod?w z
  du?? ilo?ci? urz?dze? elektrycznych
  i pot??nym silnikiem
 • idealny do gor?cych i zimnych
  warunkach klimatycznych, miejskiej jazdy
 • Zgodny z wymogami OE baterii
 • Szeroki zakres obejmuje oko?o 90%
  parku samochodowego