"SWEDISH BATTERY INNOVATIONS"
Lilla Bommen 6
Gothenburg
411 04
Sweden

AGM

SWEDISH BATTERY INNOVATIONS

ZALETY

 • Bardzo wysoka akceptacja baterii
 • cykl ?ycia baterii powy?ej 4 razy,
  ni? standardowych baterii
 • Zoptymalizowany do u?ytku w
  stanie cz??ciowego na?adowania baterii
 • idealny dla du?ych samochod?w,
  samochod?w terenowych, dostawczych i samochod?w
 • Rekombinacji VRLA akumulatory ( z zaworowy
  regulacj? ) poci?ga za sob? wysoki
  bezpiecze?stwo i brak wolnego kwasu
 • Zaprojektowany z zastosowaniem najbardziej
  nowoczesnych technologii, zatwierdzony
  samochod?w
 • Niski саморазряд